Icon About Us

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm gồm những lập trình viên đam mê xây dựng Website, Ứng dụng có tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Nhóm MFA Team được thành lập vào năm 2019 với sự kết hợp giữa kinh doanh, kỹ thuật, thiết kế và chuyên môn tiếp thị. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả kinh nghiệm vốn có của mình trong suốt quá trình làm việc để hỗ trợ bạn đến thành công.

Sứ mệnh của chúng tôi

 • Lời cam kết

  Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn tuân thủ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ Việt Nam.

 • Mối quan hệ

  Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự trung thực và hỗ trợ liên tục.

 • Tạo ra sự thay đổi

  Chúng tôi muốn giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam không bị lạc hậu so với thế giới, không bị đào thải trong thời đại công nghệ 4.0, đại dịch Covid-19.

 • Sự phát triển

  Chúng tôi sẽ đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp của bạn đạt đến sự thành công.

Đội ngũ đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn

 • Name Officer

  Chau Nguyen

  Technical LeaderLinkedin

 • Name Officer

  Tan Nguyen

  Mobile Expert

 • Name Officer

  Cuong Nguyen

  iOS Developer

 • Name Officer

  Cuong Mai

  Quality Assurance

 • Name Officer

  Tuan Do

  Designer

Bạn có tài năng?
Muốn tham gia cùng team MFA?

Liên hệ team nhé

Bắt đầu thôi

Sẵn sàng trao đổi về ý tưởng của bạn chưa?

Xin chào, Tôi muốn chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình

LogoUser

OKChúng tôi sẵn sàng lắng nghe

LogoGuest

Liên hệ ngay

Back To Top