Làm ứng dụng mua bán như 5miles

Làm ứng dụng mua bán như 5miles

 MFA Team xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng mua sắm và buôn bán các mặt hàng hay thuê dịch vụ.

Mua & bán các đồ vật của mình, tìm nơi ở, thuê dịch vụ, hay tìm một việc làm mới đều được thực hiện nhanh chóng qua chiếc điện thoại.

 • Đăng ký tài khoản với email
 • Dễ sử dụng
 • Luôn có gợi ý được cá nhân hoá theo sở thích
 • Đăng tin, tìm tin với bộ lọc tìm kiếm tốt hơn

Xem thêm: Làm ứng dụng mua sắm thanh lý đồ cũ như raovat365

App Store

Android Store

Làm ứng dụng mua bán như 5miles

Dịch vụ

 • Code
 • Backend
 • UI/UX Design
 • Plan

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • fivemiles1
 • fivemiles2
 • fivemiles3
 • fivemiles4
 • fivemiles5
 • fivemiles6
 • fivemiles7
 • fivemiles8
 • fivemiles9

Back To Top