Làm ứng dụng mua bán như 5miles

Làm ứng dụng mua bán như 5miles

Công ty lập trình ứng dụng di động Make Famous App xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng mua sắm và buôn bán các mặt hàng hay thuê dịch vụ.

Mua & bán các đồ vật của mình, tìm nơi ở, thuê dịch vụ, hay tìm một việc làm mới đều được thực hiện nhanh chóng qua chiếc điện thoại.

 • Đăng ký tài khoản với email
 • Dễ sử dụng
 • Luôn có gợi ý được cá nhân hoá theo sở thích
 • Đăng tin, tìm tin với bộ lọc tìm kiếm tốt hơn

Xem thêm: Làm ứng dụng mua sắm thanh lý đồ cũ như raovat365

App Store

Android Store

Làm ứng dụng mua bán như 5miles

Dịch vụ

 • Code
 • Backend
 • UI/UX Design
 • Plan

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • fivemiles1
 • fivemiles2
 • fivemiles3
 • fivemiles4
 • fivemiles5
 • fivemiles6
 • fivemiles7
 • fivemiles8
 • fivemiles9

Back To Top