Làm ứng dụng mượn sách Gat

Làm ứng dụng mượn sách Gat

Hãy tham gia ngay vào mạng xã hội dành cho người yêu sách của người Việt!  MFA Team xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng cộng đồng mạng xã hội cho mượn sách miễn phí với các tính năng như sau: 

 

MẠNG XÃ HỘI VỀ SÁCH

– Chia sẻ góc nhìn của bản thân về sách.

– Bạn có thể dễ dàng chia sẻ quan điểm, tương tác và bình luận với những bài viết khác.

MƯỢN VÀ CHIA SẺ SÁCH

– Mượn sách từ những người hàng xóm thân thiện.

– Chia sẻ tủ sách của bản thân để lan toả văn hoá đọc

PHÁT TRIỂN VIỆC ĐỌC SÁCH CỦA BẢN THÂN

– Theo dõi tiến trình đọc của bản thân trên ứng dụng.

– Giữ lửa đọc sách của bạn với thử thách đọc mỗi tháng từ GAT.

Xem thêm: Làm ứng dụng mua sách như Fahasa

App Store

Android Store

Làm ứng dụng mượn sách Gat

Dịch vụ

 • UI/UX Design
 • Backend
 • Strategy
 • Branding

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • gat1
 • gat2
 • gat3
 • gat4
 • gat5
 • gat6
 • gat7
 • gat8

Back To Top