Làm ứng dụng nhắc nhở kế hoạch, công việc như Todoist

Làm ứng dụng nhắc nhở kế hoạch, công việc như Todoist

Bạn hay quên, đãng trí ? Ý chí bạn không cho phép điều đó cản trở, nhưng bạn vẫn quên một số việc hằng ngày. Do đó bạn cần một ứng dụng ghi chú nhắc nhở kế hoạch công việc hằng ngày như Todoist – cộng sự nhắc nhở số một!

MFA Team xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng lên danh sách việc cần làm, sử dụng để tổ chức, lập kế hoạch và cộng tác trong các dự án, cả lớn và nhỏ.

Tính năng ứng dụng nhắc nhở:

 • Nắm bắt và sắp xếp các nhiệm vụ khi lên kế hoạch.
 • Ghi nhớ thời hạn với lời nhắc và ngày đến hạn.
 • Tổ chức các dự án của bạn.
 • Cộng tác trong các dự án bằng cách phân công nhiệm vụ cho người khác.
 • Sắp xếp các nhiệm vụ của bạn với mức độ ưu tiên.
 • Theo dõi tiến trình của bạn với các xu hướng được cá nhân hóa.
 • Tích hợp các công cụ của bạn như Gmail, Lịch Google, Slack, …

Xem thêm: Làm ứng dụng giao hàng nhanh như Weship

App Store

Android Store

Làm ứng dụng nhắc nhở kế hoạch, công việc như Todoist

Dịch vụ

 • Android
 • iOS
 • UI/UX Design
 • Strategy

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • todoist1
 • todoist2
 • todoist3
 • todoist4
 • todoist5
 • todoist6
 • todoist7
 • todoist8

Back To Top