Làm ứng dụng quản lý tài chính

Làm ứng dụng quản lý tài chính

 MFA Team xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng quản lý tài chính

Ứng dụng cung cấp cho bạn các công cụ theo dõi chi tiêu hàng ngày. Từ đó đưa cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về các khoản thu chi trong ngày, tuần, tháng. Việc chi tiêu sẽ được kiểm soát và tối ưu hơn, giúp bạn tiết kiệm được những khoản chi không cần thiết.

Các tính năng chính của ứng dụng:

– Cho phép người dùng ghi chép lại đầy đủ những khoản thu/chi một cách nhanh chóng và tiện lợi.
– Tổng hợp các khoản chi tiêu cụ thể.
– Liên kết với ngân hàng.
– Theo dõi hoạt động vay/nợ của người dùng để nhắc nhở người dùng đến kỳ hạn.
– Có thể ghi chép, quy đổi tỷ giá giữa các loại tiền tệ.
– Báo cáo bằng biểu đồ, phân tích chi tiêu rõ ràng và ngay lập tức.
– Tính năng nhắc nhở thanh toán.

Xem thêm: Làm ứng dụng bán hàng như Etsy

App Store

Android Store

Làm ứng dụng quản lý tài chính

Dịch vụ

 • IDEA
 • UI/UX Design
 • Plan
 • sTRATEGY

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • finance1
 • finance2
 • finance3
 • finance4
 • finance5
 • finance6
 • finance7
 • finance8
 • finance9

Back To Top