Làm ứng dụng mạng xã hội như Meetup

Làm ứng dụng mạng xã hội như Meetup

Khám phá những điều bạn thích và kết nối với những người có cùng sở thích. Ứng dụng giúp bạn xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, khám phá cộng đồng công nghệ, tạo thương hiệu cá nhân và theo đuổi đam mê của mình.

 MFA Team xin giới thiệu đến cá nhân hoặc doanh nghiệp có ý định phát triển ứng dụng mạng xã hội với các tính năng như:

Khám phá các sự kiện.

• Được kết hợp với hơn 330.000 nhóm dựa trên sở thích của bạn.
• Khám phá các sự kiện theo danh mục, tìm kiếm theo từ khóa hoặc xem những gì phổ biến.
• Lưu các sự kiện bạn quan tâm.
• Thảo luận và nhắn tin trực tiếp để giữ liên lạc với những người bạn.

Các tính năng trên ứng dụng

• Tổ chức các sự kiện của riêng bạn, tạo một nhóm về chủ đề yêu thích của bạn
• Xem phát triển cộng đồng của bạn chia sẻ cho những người quan tâm có cùng sở thích
• Dễ dàng cá nhân hóa và lên lịch sự kiện ngay lập tức, quản lý nhóm của bạn từ mọi nơi
• Phát triển các sự kiện bằng cách chia sẻ ảnh và sử dụng các cuộc thảo luận để kết nối với những người trong nhóm của bạn

Xem thêm: Làm ứng dụng mượn sách như Gat

App Store

Android Store

Làm ứng dụng mạng xã hội như Meetup

Dịch vụ

 • Backend
 • UI/UX Design
 • Plan
 • sTRATEGY

Màn hình

Kéo để xem thêm
Drag

 • meetup1
 • meetup2
 • meetup3
 • meetup4
 • meetup5
 • meetup6
 • meetup7

Back To Top